? RHEA EXPRESS - Crna Gora

Opšte odredbe: Na ovom tovarnom listu, "mi", "naš", i "Rhea Express" se odnosi na kompaniju Rhea Express d.o.o. i njene  pripadajuće uposlenike . "Vi" i "vaši" se odnosi na otpremnika i njegove uposlene, upravnika ili posrednike.

"Paket" se odnosi na bilo koju ambalažu ili kovertu koju prihvatamo za isporuku, uključujući sve one artikle predate nama a za koje se koriste automatski sistemi, metri, isprave ili tovarni listovi. "Pošiljka" se odnosi na sve predate pakete i one koje prihvatamo na  tovarnom listu.

Saglasnost s uslovima: Kada predate pošiljku, prihvatate na sebe ili kao posrednik za i u ime neke osobe u čijem je pošiljka interesu, bez obzira da li ili ne potpišete prednju stranu ovog  tovarnog lista, sve uslove ovog BESKOMPROMISNOG  tovarnog lista i u skladu s svim uslovima bilo kojeg Rhea-inog transportnog ugovora između Vas i Rhea-e koji obuvata odnosnu pošiljku, kao i sa svim mjerodavnim tarifama  ili Standardnim uslovima prijevoza, čije primjerke možete dobiti na zahtjev. Ukoliko postoje neusaglašenosti između  tovarnog lista i bilo kojeg takvog dokumenta, u smislu kontrole će se primjenjivati ugovor o transportu, tarife , ili Standardni uslovi prijevoza  po ovom slijedu prioriteta. Niko nema ovlasti da izmijeni ili preinači naš Ugovor.Tovarni list nas obavezuje od momenta kada prihvatimo pošiljku;  tovarni list možemo ožnačiti brojem uposlenika kao naš potpis ili navesti naš naziv firme što će biti dovoljno da predstavlja naš potpis na datom  tovarnom listu.

Vaše obaveze: Vi garantujete da je svaki artikal pošiljke koji prihvatamo da transportujemo prikladno opisan na našem  tovarnom listu i svakom drugom  dokumentu, kao i da je obilježen na odgovarajući način, adresiran, i upakovan kako bi se osigurao bezbijedan transport s uobičajenim načinom rukovanja.Dužni ste za sve pošiljke čije jedno koleto / paket teži preko 32 KG obezbjediti mehanizaciju za utovar kao istu obezbjediti na mjestu istovara pošiljke. Zaduženi ste da platite sve troškove, što uključuje i troškove transporta i eventualna preopterećenja,  vladine sankcije i novčane kazne, poreze, kao i troškove naših advokata i pravne troškove koji se tiču konkretne pošiljke.

Naplata usluga transporta: Ne izuzimajući pravo da Rhea Express zahtijeva plaćanje unaprijed za bilo koji trošak nastao u skladu sa ugovornim uslovima, računi za bilo koji unaprijed nenaplaćeni trošak se moraju platiti unutar 15 dana od dana izdavanja računa bez rabata. Svaki iznos koji se ne plati u datom roku će biti uvećan bez prethodne napomene ili upozorenja, za 15% zbog administrativnih troškova. Odredba „Plaća Pošiljatelj“ znači da će troškovi biti naplaćeni od pošiljatelja. Odredba „Plaća Primatelj“ znači da će troškovi biti naplaćeni od primatelja.. Ako primatelj odbije da plati troškove transporta, troškovi će automatski biti naplaćeni pošiljatelju. Bez obzira na date instrukcije o plaćanju ili suprotne tvrdnje, pošiljatelj je uvijek u krajnjoj liniji odgovoran za nastale troškove transporta uključujući i troškove doplatka na gorivo i dadžbine (PDV).

Odgovornosti koje se ne prihvataju: U SKLADU S USLOVIMA USLUGE SADRŽANIH U  TOVARNOM LISTU, SVE PRIMJENJIVE TARIFE, NAŠ VODIČ USLUGA, ILI STANDARDNI USLOVI PRIJEVOZA, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU NASTALU ŠTETU, BILO NEPOSREDNU, SLUČAJNU, ODREĐENU BILO KAO POSLJEDICU KOJA PREMAŠUJE DEKLARISANU VRIJEDNOST ILI KM 50, BEZ OBZIRA DA LI ZNAMO ILI SMO TREBALI ZNATI DA TAKVA ŠTETA MOŽE NASTATI, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI NA GUBITAK PRIHODA ILI ZARADE. Nećemo odgovarati za vaše ponašanje ili propuste, uključujući ali ne i ograničavajući na nevaljanu deklaraciju tereta; neodgovarajuću ili nedovoljnu ambalažu, osiguravanje, obilježavanje, ili adresiranje pošiljke; ili ponašanje ili propusti primaoca ili bilo kojeg drugog lica čiji je predmet interesovanja pošiljka. Također, nećemo odgovarati ukoliko Vi ili primalac prekrši bilo koji uslov i odredbu ugovora. Nećemo odgovarati za gubitak, nastalu štetu, kašnjenje, nekompletnost, pogrešnu dostavu, nedostavljanje, pogrešne podatke, ili nemogućnost da se obezbijede podaci vezani za pošiljke gotovog novca, valuta, ili drugih zabranjenih artikala. Nećemo odgovarati za gubitak, naštalu štetu, kašnjenje, nekompletnost, pogrešnu dostavu, nedostavljanje, pogrešne podatke, ili nemogućnost da se obezbijede podaci vezani za Vašu pošiljku što je nastalo kao posljedica događaja nad kojima nemamo kontrolu, uključujući ali ne ograničavajući na Božija djela, opasnost u zraku, vremenske uslove, mehaničke zastoje, djela javnog neprijatelja, rat, štrajkovi, građanski nemiri, ili djela ili propusti vlasti javnog sektora (uključujući carinske i zdravstvene djelatnike) koji imaju stvarnu ili očitu ovlast.

Garancije: Nema garancije. Ne izdajemo garancije, ni ekspresne niti implicirajuće.

Zahtjev za gubitak, nastalu štetu, ili kašnjenje: Pravo odštete protiv nas će se smatrati ništavnim ako se zahtjev ne preda u roku od sedam dana od datuma isporuke pošiljke ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena.Zahtjev nam se mora poslati dokumentovan i mora sadržavati sve relevantne informacije o tome. Nismo obavezni da poduzmemo korake za bilo koji zahtjev sve dok se svi troškovi transporta ne plate.Zahtijevana svota se ne smije odbijati od tih troškova.Ako primalac preuzme pošiljku bez da upiše bilo koju štetu na izvještaju o isporuci, smatraćemo da je pošiljka isporučena u dobrom stanju. Kako bismo mogli razmotriti zahtjev za nastalu štetu, sadržaj, originalni karton pošiljke i ambalaža mora biti dostupna na uvid.Kao krajnja instance odluke o naplativosti štete je osiguravajuća kuća.

Pravo na uvid: Vašu pošiljku možemo ili mi ili vlasti, po našem mišljenju ili na zahtjev vlasti, otvoriti i pregledati u svako vrijeme.

Odgovornost za plaćanje: Čak i ukoliko nam dostavite različita uputstva za plaćanje, vi (pošiljatelj) ćete uvijek biti primarno odgovorni za sve troškove, uključujući troškove transporta i eventualna preopterećenja, carinske procjene i druge dažbine uključujući i troškove koji se odnose na plaćanje unaprijed za iste, vladine sankcije i novčane kazne, poreze, troškove naših advokata i pravne troškove koji se tiču vaše pošiljke. Također ste odgovorni za sve troškove koji mogu nastati pri vraćanju vaše pošiljke vama ili uskladištenja u iščekivanju daljnje raspodjele.

Pismena preporuka: Ako ne ispunite sve dokumente neophodne za prijevoz ili dokumenti koje prilažete nisu odgovarajući za usluge ili destinacije koje se traže, time nas upućujete, kada to zakon dopušta, da ispunimo, ispravimo, ili zamijenimo dokumente za vas na vaš trošak. Međutim, mi nismo obavezni da tako i postupimo. Ako je zamjenski formular  tovarnog lista potreban kako bi se u potpunosti realizirala dostava Vaše pošiljke i mi ispunimo taj dokument, rukovodiće se uslovima i odredbama ovog  tovarnog lista. Nismo odgovorni niti vama niti bilo kojoj drugoj osobi za vaše aktivnosti i u vaše ime prema ovim odredbama.

Artikli koji nisu prihvatljivi za transport: Ne prihvatamo transport novca (uključujući ali ne i ograničavajući na kovanice ili dokumente o kojima se može pregovarati i koji su ekvivalenti gotovom novcu kao sto su mjenice ili obveznice). Isključujemo svu odgovornost za takve pošiljke oje sadrže gore navedene artikle koje su greškom prihvaćene. Ostali artikli se mogu prihvatiti za prijevoz ali samo na određene destinacije ili pod strogim uslovima. Zadržavamo pravo da odbijemo pakete koji su predmet takvih ograničenja ili zbog razloga kao što je sigurnost ili bezbijednost.

Odredbe o pakovanju i osiguranju pošiljki: Pošiljka koju preuzimamo od klijenta mora biti upakovana na takav način da svojim sadržajem i ambalažom ne ugrožava ostale pošiljke. Jedan od uslova za preuzimanje pošiljke robu od klijenta preuzimamo je da je pošiljka upakovana u originalnu ambalažu.

Slanje sa originalnim tvorničkim pakiranjem: Klijentu ovim odredbama skrećemo pažnju da je originalno pakovanje obično napravljeno da proizvod transportujemo na pravi način, i da nema pravu alternativu. Ponovna upotreba originalnog pakovanja za transport može oslabiti ambalažu i izložiti proizvod riziku oštećenja. Kad preuzimamo paket, kurir je dužan da zajedno sa klijentom provjeri originalnu ambalažu kako bi se uvjerio da   zaštitini materijal  i sama kutija nije oštećena.

Ako ima oštećenja, roba će se transportovati samo po pismenom pristanku  klijenta. Po pristanku pošiljatelja da i dalje koristi tu ambalažu, pošiljatelj treba prelijepiti svako oštećenje barem dva puta samoljepljivom trakom.

Slanje pošiljki od stakla ili pošiljki koje sadrže staklo: Transport ovakvih pošiljki nije pokriven standardnom policom osiguranja i zahtjeva posebne uslove osiguranja sa posebnim franšizama.

Slanje pošiljke s tehničkom robom bez originalnog tvorničkog pakovanja: Tehnička roba se može kvalitetno zaštititi u transportu samo ako je u originalnom pakovanju proizvođača. Preuzećemo pošiljku koja nije u originalnoj ambalaži samo ako pošiljatelj potpiše izjavu da odgovornost za oštećenje pošiljke u transportu preuzima na sebe, i ako potom kvalitetno upakuje pošiljku.

Ako predajete pošiljku za transport koja zahtjeva posebnu manipulaciju obavezni ste da na paketu istaknete posebnu naljepnicu koja označava da se u pošiljci transportuje nešto lomljivo, teško, kao i nešto što zahtjeva da se transportuje u vertikalnom položaju.

 
RHEA EXPRESS d.o.o. ? Sva prava pridr?ana. Zabranjeno je svako kopiranje sadr?aja web stranice bez prethodne saglasnosti vlasnika.
BLOOM web design & development.

More Reading:

www.dirkshoes.com www.gomezshoes.com www.lovernshoes.com www.ibakashoes.com www.calderonshoes.com www.ablinsshoes.com